Kontakty

Prevádzkovateľ e-shopu:

ECONICA s.r.o.
Sielnica 325
96231 Sliač

IČO: 47 428 104
DIČ: 2023879726
IČ DPH: nie som platca DPH

Obchodný register Okresného súdu  Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 25076/S
 

Informácie:

Informácie k webu, objednávkam a korálkam Vám poskytne Ing. Veronika Nosková

Mob.: +421 918 731 016
E-mail: veronika.noskova@gmail.com